Vincom Plaza Bien Hoa

1096 Pham Van Thuan Street, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Bien Hoa City, Dong Nai Province

+84 90 307 60 53

09:00 - 22:00

1
Bạn cần hỗ trợ?