Happy Lunch 99.000 VND & 119.000 VND

Thời gian: 26/9/2018 - 20/11/2018

Địa điểm áp dụng: Maneki HCM (trừ Maneki Q7)

Nội dung:
– Giảm 20% tổng hóa đơn cho khách hàng tại Maneki Thủ Đức
Điều kiện áp dụng:
-Áp dụng cả ngày từ Thứ hai -Chủ nhật
– Không áp dụng cùng CTKM khác, trừ CTKM check-in Facebook
– Không áp dụng kèm với nước

1
Bạn cần hỗ trợ?