EN

Rear-End Collisions Are the Most Common Type of Car Accident, and Can Cause Serious Injuries

Read-end collision

Understanding the Severity of Rear-End Collisions

Driving with the constant fear of being rear-ended can be distressing. The feeling of vulnerability and lack of control is all too familiar. Unfortunately, these accidents are difficult to prevent, making it essential to comprehend the potential harm they can cause. Even if the vehicle damage appears minimal, a rear-end collision can result in various injuries. Neck and back injuries are common for both drivers and passengers involved in this type of accident. In severe cases, spinal cord injuries and traumatic brain injuries can have long-lasting effects on your health and overall well-being.

A Closer Look at Rear-End Collisions

According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), rear-end collisions are the most prevalent type of accidents on the road, accounting for approximately 29% of all car accidents nationwide. But how do these collisions occur? To answer this question, the NHTSA commissioned the Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) to conduct an extensive study on rear-end collisions. Some of the key findings include:

  • About 81% of rear-end accidents occur when the leading vehicle is completely stopped, with the majority of collisions caused by the following driver tailgating.
  • Most rear-end collisions happen during daytime hours, on dry, straight, and level roads.
  • Nearly 50% of rear-end collisions occur due to driver distraction, such as eating, daydreaming, or using a cell phone.
  • Male drivers aged 25 to 34 are 1.9 times more likely to be involved in a rear-end collision than other age groups.

These findings emphasize the importance of maintaining a safe distance between vehicles and avoiding distractions while driving. Sadly, many drivers prioritize staying connected over road safety, leading to a higher risk of rear-end collisions.

Seeking Legal Assistance After a Serious Rear-End Collision

If you or a loved one has sustained serious injuries in a rear-end collision, the negligence of the other driver may be to blame. Insurance companies often try to offer quick settlements before the full extent of your injuries is known. Accepting such settlements may leave you unable to cover car repairs and necessary medical treatments for a full recovery.

At Kearney, Freeman, Fogarty & Joshi, PLLC, our experienced car accident attorneys are dedicated to securing a fair settlement and holding the responsible driver accountable for their carelessness. Conveniently located in Fairfax, VA, we proudly serve Washington, D.C., Maryland, and all of Northern Virginia. Contact us at 703-691-8333 to schedule your free consultation.

Trải Nghiệm Người Dùng: Rear-End Collisions – Những Vụ Tai Nạn Xe Hơi Phổ Biến Nhất Và Có Thể Gây Thương Tích Nghiêm Trọng

Đụng phía sau

Hiểu Rõ Tính Nguy Hiểm Của Rear-End Collisions

Một trong những suy nghĩ đáng sợ khi lái xe là khả năng một phương tiện khác đâm vào phía sau xe của bạn một cách đột ngột. Sự cảm giác yếu đuối và mất kiểm soát thường đi kèm với những suy nghĩ như vậy, bởi vì bạn không có nhiều cách để ngăn chặn loại tai nạn xe hơi này. Không chỉ có một vụ va chạm phía sau đáng sợ, những va chạm như vậy còn có thể gây ra nhiều loại thương tích khác nhau. Những người lái và hành khách thường gặp thương tích cổ hoặc lưng sau những va chạm như vậy, ngay cả khi xe hơi bị hư hỏng không nhiều. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể xảy ra thương tổn tủy sống và chấn thương sọ não, cả hai đều có thể ảnh hưởng đáng kể và vĩnh viễn đến sức khỏe và sự phúc lợi của bạn.

Một Cái Nhìn Sâu Hơn Về Rear-End Collisions

Theo Cục An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia (NHTSA), rear-end collisions là loại va chạm xảy ra phổ biến nhất trên đường, chiếm khoảng 29% số vụ tai nạn xe hơi trên toàn quốc. Nhưng làm thế nào để những va chạm này xảy ra? Để trả lời câu hỏi này, NHTSA đã giao cho Viện Nghiên cứu Vận tải Virginia Tech (VTTI) tiến hành một nghiên cứu và một loạt các thử nghiệm về rear-end collisions. Một số kết quả quan trọng của nghiên cứu bao gồm:

  • Khoảng 81% tai nạn va chạm phía sau xảy ra khi phương tiện dẫn đầu dừng hoàn toàn. Hầu hết các va chạm, người lái đang đi sau quá gần xe chạy trước.
  • Hầu hết các va chạm phía sau xảy ra trong giờ ban ngày, trên đường khô, thẳng và mức.
  • Gần 50% các va chạm phía sau xảy ra do sự mất tập trung của người lái, bao gồm ăn uống, mơ màng hoặc sử dụng điện thoại di động.
  • Nếu người lái đang ăn uống, mơ màng, sử dụng điện thoại di động hoặc trò chuyện với hành khách, khả năng gây va chạm phía sau sẽ cao hơn. Nghiên cứu cho thấy sự mất tập trung của người lái chiếm trách nhiệm cho khoảng 90% va chạm phía sau.
  • Người lái nam từ 25 đến 34 tuổi có tỷ lệ gây ra va chạm phía sau cao hơn gấp 1,9 lần so với các nhóm tuổi khác.

Những kết quả này nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ khoảng cách an toàn giữa các xe và tránh việc phân tâm khi lái xe. Tiếc thay, nhiều người lái ưu tiên việc kết nối liên tục hơn an toàn giao thông, gây tăng nguy cơ va chạm phía sau.

Tìm Sự Giúp Đỡ Pháp Lý Sau Vụ Tai Nạn Phía Sau Gây Thương Tích Nghiêm Trọng

Nếu bạn hoặc người thân của bạn bị thương trong một vụ va chạm phía sau, nguyên nhân có thể do sự thiếu cẩn trọng của người lái khác. Các công ty bảo hiểm thường đề xuất các thỏa thuận nhanh để tránh trường hợp bạn nhận ra tầm quan trọng thực sự của thương tích. Chấp nhận thỏa thuận nhanh này có thể khiến bạn không thể sửa chữa xe một cách đúng đắn và nhận được sự điều trị y tế cần thiết để phục hồi hoàn toàn.

Tại Kearney, Freeman, Fogarty & Joshi, PLLC, các luật sư tai nạn xe hơi giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của bạn trong việc nhận một thỏa thuận công bằng và đòi hỏi người lái gây tai nạn chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn của họ. Văn phòng của chúng tôi nằm ở Fairfax, VA, tiện lợi phục vụ Washington, D.C., Maryland và toàn bộ Bắc Virginia. Liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 703-691-8333 để lên lịch tham vấn miễn phí của bạn.

Related Articles

Back to top button